40-lecie Politechniki Opolskiej (10 listopada 2006)

gala 40 06 016 gala 40 06 012 gala 40 06 022 gala 40 06 009  Prof. Jerzy Buzek gala 40 06 010  Prof. Jerzy Buzek gala 40 06 072
gala 40 06 073